Slamavskiller Naustervik - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Slamavskiller Naustervik

Oppdragsgiver: Sandnes kommune Org.nr: 964965137
Telefon: 51335000
Web: www.sandnes.kommune.no/ E-post: postmottak@sandnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51335788
Primær kontakt: Anne-Kristin Mortensen
Primær kontakt e-post: anne-kristin.mortensen@sandnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Sammendrag: Sandnes kommune skal opparbeide ny slamavskiller, utslippsledning og sjøledning på Naustervik i Sandnes. Sjøledningen skal legges ut i viken ved Naustervik og skal gå til ca. 30 m dyp i Høgsfjorden, ca. 370 - 400 m fra land.Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise basert på NS 8407.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter | 9476229690 - Slamavskillere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.01.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no