100368-C00321 BFE - Fjernvarme Bardufoss flystasjon - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

100368-C00321 BFE - Fjernvarme Bardufoss flystasjon

Oppdragsgiver: FORSVARSBYGG Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 99458005
Primær kontakt: Lars Kristian Nerum
Primær kontakt e-post: lars.kristian.nerum@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Målselv
Sammendrag: Regjeringen har innført en forskrift som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å fase ut fossil fyringsolje som bygningsoppvarming på Bardufoss flystasjon. Oppdraget skal løses ved å etablere et fjernvarmeanlegg på flystasjonen. Forsvarsbygg ønsker på denne bakgrunn tilbud på etablering av fjernvarmeanlegg og ombygging av eksisterende varmeanlegg på Bardufoss flystasjon.
Bransje(r): 4203000 - Fjernvarmeanlegg | 14929300 - Ventilasjonsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.02.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no