Omgjøre Alvimhaugen BH til skolelokaler - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Omgjøre Alvimhaugen BH til skolelokaler

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune Org.nr: 938801363
Telefon: 69108000
Web: www.sarpsborg.com/ E-post: postmottak@sarpsborg.com
Kontaktpunkt: +47 93008640
Primær kontakt: Odd-Erling Henriksen
Primær kontakt e-post: odhe@sarpsborg.com
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Sarpsborg
Sammendrag: Alvimhaugen barnehage skal ombygges og rehabiliteres til skoleformål iht. vedlagte beskrivelser og tegninger.Oppdragsgiver gjør spesielt oppmerksom på at gjennomføringen av prosjektet skal foregå inntil skole i drift , og er således avhengig av at det blir gjennomført med minst mulig ulemper for brukerne. Det er også en daglig arbeidsplass.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.01.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no