Gravefri strømperehabilitering av ledninger og kummer - Grünerløkka

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Org.nr: 971185589
Telefon: 23437200
Web: www.oslo.kommune.no E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 23440305
Primær kontakt: Åse Rieber-Mohn
Primær kontakt e-post: ase.rieber@vav.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Det er behov for rehabilitering av ca. 4743 meter overvanns-, avløps- og spillvannsledninger på Grünerløkka og Torshov, sentralt i Oslo. Ledningene er tilknyttet 162 kummer som skal rehabiliteres ved innvendige kumarbeider. I tillegg må det forventes noe gravearbeider. Omfanget vil kunne justeres gjennom prosjektets gang.Flere av gatestrekningene der det er planlagt utført arbeid er trafikkerte bygater og enkelte av disse med busstraseer, men ikke trikk. Omtrent halvparten av ledningene er gamle leirrør som kan være i dårlig forfatning. Dimensjonene på ledningene er fra 125-530mm.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.01.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.12.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no