Turveg Strandastøa mot Tau

Oppdragsgiver: Strand kommune Org.nr: 964978751
Telefon: 51743000
Web: www.strand.kommune.no/ E-post: postmottak@strand.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 40027170
Primær kontakt: Jostein Wagle
Primær kontakt e-post: jw@strand.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Strand kommune skal bygge turveg langs sjøen, fra Strandastøa og i retning mot Tau. Anbudskonkurransen utlyses som en generalentreprise og omfatter grunn- og betongarbeider. Turvegen er 320 m lang, og skal delvis ha grusdekke, delvis betongdekke.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.01.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.12.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no