Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Ditt søk ga 148 treff

Dine valg

  • Du har ikke foretatt noen valg
Publisert Tittel Frist Oppdragsgiver
29.05.2019 Åpen tilbudskonkurranse for kjøp av oppgraderingstiltak i Enebakkveien 344 18.07.2019 Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten
29.05.2019 Totalentreprise tilbygg/garasje ved Røra skole 19.06.2019 Inderøy Kommune
29.05.2019 Rehabilitering av Smisetfoss bru, Sunndal 21.06.2019 Sunndal kommune
29.05.2019 04731 Tjodalyng barneskole - C-bygget - Sak.19/5483 25.06.2019 Larvik Kommune
29.05.2019 04665 Tjodalynd barneskole - B-bygget - Sak.19/5480 25.06.2019 Larvik Kommune
29.05.2019 04665 Tjodalyng barneskole - D-bygget - Sak.19/5481 25.06.2019 Larvik Kommune
29.05.2019 Moglegheitsstudie om avløp frå skipstrafikk i verdsarvsområde 01.07.2019 Stranda kommune
29.05.2019 Fv 420 Blødekjær, sykkel/gange 20.06.2019 Statens vegvesen Region sør
29.05.2019 Konkurransegrunnlag prøvetaking og analyser - Vannsamarbeid på Haugalandet 20.06.2019 Karmøy Kommune
29.05.2019 Brannstasjon-Ambulansegarsje- uteseksjon 18.06.2019 Eidskog kommune
29.05.2019 Asfaltering 28.06.2019 Torsken kommune
29.05.2019 Ny avløpspumpestasjon Olderhamna 07.08.2019 Lenvik kommune
29.05.2019 Veiarbeider for oppgradering kommunale veier i Lyngen kommune 2019 28.06.2019 Lyngen Kommune
29.05.2019 2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg- ny utlysning 20.06.2019 Forsvarsbygg
29.05.2019 01542 - Stavern Torg - Rådhusgaten VA 21.06.2019 Larvik Kommune
29.05.2019 18/968 Indretrevegen Kloakksanering og veibygging 24.06.2019 Karmøy Kommune
29.05.2019 Ombygging av Liljevatnet skule til barnehage 21.06.2019 Fjell kommune
28.05.2019 Fv. 220 Reinlivegen nedre del 18.06.2019 Statens vegvesen
28.05.2019 Brevikmyra - Rehabilitering VA 25.06.2019 Asplan Viak AS
28.05.2019 1000088 Nesveien bro 25.06.2019 Bærum kommune
28.05.2019 Fv. 40 Nullvisjon, rekkverk, parsell: Vestfold grense - Geilo 27.06.2019 Statens vegvesen
28.05.2019 KK - Entreprise - Barmannhaugen-Utskifting av trapperomsdører og seksjoneringvegg i korridor. 19.06.2019 Kristiansund kommune
28.05.2019 Utvidelse og rehabilitering av Kirkenes kirke 04.07.2019 Sør-Varanger menighetsråd
28.05.2019 REVI - rehabilitering av kaserne - Stavern 25.06.2019 Forsvarsbygg
28.05.2019 Fornying bruer TRFK sør - 2019 24.06.2019 Statens vegvesen Region midt
28.05.2019 219628 - Nytt kuldeanlegg for kunstisbane på Gjøvik stadion - Totalentreprise K2 21.06.2019 Gjøvikregionen - Anskaffelser for Gjøvik kommune
28.05.2019 18/5537 Nytt administrasjonsbygg for sektor samferdsel og utemiljø - Åkrehamn 18.06.2019 Karmøy Kommune
28.05.2019 Asfaltering - Harstad og Ramsund 28.06.2019 Forsvarsbygg
27.05.2019 Vedlikeholdsarbeider diverse kommunale broer 19.06.2019 VIVA IKS
27.05.2019 Utbedrings og vedlikeholdstiltak Sør 1 Hedmark 2019-2020 21.06.2019 Statens vegvesen

Legg til

Lagre søk

"Navn på søk" er lagret.

Dine lagrede søk finner du igjen på Min side.

Lukk

Meldingen din ble vellykket sendt!