Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Ditt søk ga 104 treff

Dine valg

  • Du har ikke foretatt noen valg
Publisert Tittel Frist Oppdragsgiver
06.06.2018 Falkeidhallen 30.07.2018 FALKEIDHALLEN AS
05.06.2018 Utleigebustadar Søsterheimen burettslag 04.08.2018 Stord Kommune
05.06.2018 Vannmålere 21.08.2018 Krødsherad kommune
05.06.2018 Elektro og automasjon 29.06.2018 Sandnes Kommune.
05.06.2018 Gamleveien støytiltak - utførelse 27.06.2018 Stavanger kommune
05.06.2018 Oppgradering av pumpestasjoner Fase 3 Maskin og bygg 29.06.2018 Drammen kommune
05.06.2018 Hovedentreprise - Renovering av tak på Torshov kirke 02.07.2018 KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO
04.06.2018 1153301 Agder Ungdomshjem avd. Lunde, ombygging K202 Generalentreprise 29.06.2018 STATSBYGG
04.06.2018 Svebergmarka område 5 29.06.2018 Malvik kommune, Areal og samfunnsplanlegging
04.06.2018 Istandsetting av Torderød gård til byjubileet 2020 03.08.2018 Moss Kommunale Eiendomsselskap KF
04.06.2018 Omsorgsboliger Nedre Kjølen 27.08.2018 Åsnes kommune
04.06.2018 Nytt kunstgress til Skarphallen - Tromsø 25.06.2018 Tromsø Kommune
04.06.2018 Anskaffelse av arkitekttjenester Gimle flerbrukshall 16.08.2018 Overhalla kommune
04.06.2018 Kjøkkenutbygging Aurskog Sykehjem 22.08.2018 Aurskog-Høland kommune
01.06.2018 Tilkomstveg Sundheim bo- og treningssenter - Sundheimsvegen 29.06.2018 Nord-Fron kommune
01.06.2018 VA-anlegg Dunkebekken del A og del B 29.06.2018 Holmestrand kommune
01.06.2018 Nybygg for driftspersonell Frøyland skule 29.06.2018 Time kommune
30.05.2018 Polarsirkelen vgs, Mjølan, Ombygging eksisterende bygg, del 1 28.06.2018 Nordland fylkeskommune
30.05.2018 Grunnarbeid og asfaltering veger og P-plasser 09.07.2018 Osen kommune
30.05.2018 Oppgradering av tak på Prestfoss samfunnshus/Sigdal ungdomsskole 25.06.2018 Sigdal kommune
29.05.2018 Ny g/s-veg langs Buvikvegen 29.06.2018 Risør kommune
29.05.2018 E16 Kongsvinger, fv.250 Øyset - Langeland, g/s-veg 06.08.2018 Statens vegvesen
29.05.2018 Nore barnehage, tilbygg og rehabilitering 05.07.2018 Nore og Uvdal kommune
29.05.2018 Nytt personalbygg Hålogaland Ressursselskap IKS 03.07.2018 Hålogaland Ressursselskap IKS
28.05.2018 Fasaderehabilitering Hovseterveien 86, 92 og 94 27.06.2018 Oslo kommune v/ Boligbygg Oslo KF
28.05.2018 Norheimstunet - Ombygging 2018 25.06.2018 Vinje kommune
28.05.2018 Rehabilitering av et bolighus 26.06.2018 Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten
25.05.2018 1124501 Tromsø politihus - utvidelse OPS, 110 sentral 16.08.2018 STATSBYGG
25.05.2018 Nybygg - Miljøtjenesten(TPU boliger) 30.07.2018 Nærøy kommune
25.05.2018 Oppføring driftsbygg Østre Aker kirkegård 16.07.2018 Oslo kommune v/Gravferdsetaten

Legg til

Lagre søk

"Navn på søk" er lagret.

Dine lagrede søk finner du igjen på Min side.

Lukk

Meldingen din ble vellykket sendt!