Acinor AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Acinor AS


Våre produkter og tjenester:

 

Tankterminal

Vår tankterminal for svovelsyre på øra industriområde har en lagringskapasitet på 10 000 tonn og et moderne utlastingsanlegg for tankbiler.

Tankterminalen tar imot båtleveranser via Borg Havn i Fredrikstad.

Produkter

Acinor leverer basiskjemikalier til prosessindustrien, petrokjemi, metallgruvedrift og for produksjon av vannrensingskjemikalier og kunstgjødsel.

Logistikktjenester

Acinor tilbyr komplette logistikkløsninger for farlig gods i fast eller flytende form, og sørger for frakt av varer fra produsenter i Europa og Asia fram til kunder i Skandinavia.

Tankkonteinere

Acinor leier ut tankkonteinere for kortere og lengre perioder. Vi har tanker for de aller fleste typer kjemikalier og andre flytende stoffer.

Fjernavlesing

Denne løsningen gir Acinor mulighet til å lese av forbruksutviklingen, slik at vi kan holde løpende oversikt over forbruket, og lese av hvor raskt behovet for etterfylling vil melde seg. Dermed kan kunden overlate ansvaret for dette til oss – vi tar ansvar for å planlegge etterfylling og levere kjemikaliene til rett tid.

Miljø

Og er medlem av Acinor er miljøsertifisert av Intertek etter ISO 14001:2004 og er medlem av øra Miljøutvalg.

 

Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon om våre produkter og tjenester.


 

Produkter

Ammonium Bisulfitt
Borsyre
Fosforsyre
Kaliumhydroksyd
Karbamid
Kjemikalietanker
Natrium Bisulfitt
Natriumhydroksid
Natronlut
Oxalsyre
Potassiumhydroksid
Saltsyre
Sitronsyre
Svovelsyre
Syrer, organiske
Tankcontainere
Tanker, stål
Tanker, øvrige
Tankutstyr, mobile
Urea
Utleie, containere
Vannbehandlingskjemikalier
Vannrensing
 

Agenturer

Boliden AB(SE) Glencore Nikkelverk(NO)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Rolf Egil de Flon dagl. leder
Logistikk email Ole-Morten Østvik Logistics and terminal operator
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Avdeling Acinor AS

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!