Enova Sf - Ingeniørens Innkjøpsbok

Enova Sf

Enova støtter energi- og klimatiltak som gir flere nye teknologiløsninger og flere brukere av kjent teknologi. Gjennom Enovatilskuddet kan man få penger tilbake for en rekke energitiltak hjemme, enten man oppgraderer boligen eller bygger ny bolig. Enova eies av Klima- og miljødepartementet.
 

Produkter

Offentlige tjeneste-konsulenter
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Nils Kristian Nakstad dagl. leder
Marked email Audhild Kvam Direktør
Marked email Øyvind Leistad Direktør
IT email Atle Ruud IT-leder
Adm./Org./Personal email Geir Nysetvold Finansdirektør
Informasjon/Samfunn email Torill Schetne
Innkjøp email Thomas Berg innkjøpsansv.

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!