Solberg Industri AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Solberg Industri AS

Leverandør flytende uorganiske syrer/baser, bromider, samt pulverprodukter, hovedsakelig til kjemisk industri i Norge. Selskapet har en tankterminal i Fredrikstad, der produktene tappes over i kanner, fat og IBC-containere. Selskapet har også en stor terminal på Karmøy for offshore industrien.
 

Produkter

Akkumulatorsyre/batterisyre
Aluminiumsulfat
Batterisyre
Eddiksyre
Fosforsyre
Hydrogenperoksyd
Kaliumhydroksyd
Kaliumklorid
Kalsiumhydroksyd
Kalsiumklorid, vannfri
Kalsiumoksyd
Kjemikalier for kjemisk industri
Maursyre
Natriumbikarbonat
Natriumhydroksid
Natriumhypokloritt
Natriumklorid
Natronlut
Salmiakksprit
Salpetersyre
Salt
Saltsyre
Soda
Svovelsyre
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Halfdan Amundsen Solberg dagl. leder
Økonomi email Halfdan Amundsen Solberg dagl. leder
Salg email Halfdan Amundsen Solberg dagl. leder
Salg email Sverre Lorentsen forretningsutvikler
Salg email Cathrine Lillestrand salg/HMS
Salg email Lill-Marie Gunnersen salg
Produksjon email Roar Nordberg tekn. ansv.
Kvalitet email Lisbeth Nesteng kval.ansv
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Bulktrade As
Halfdan A. Solberg As
Moderselskap Solberg Industri Holding As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!