Pg Flow Solutions As - Ingeniørens Innkjøpsbok

Pg Flow Solutions As

Leverandør av pumper, pumpesystemer, vannbehandlings-systemer og høytrykks pumper for olje & gass, offshore, subsea og maritim industri. Skipsutstyr, ballastvann renseanlegg, service og vedlikehold av våre systemer på verdensbasis.
 

Produkter

Aggregater, hydrauliske
Agitatorer
Automasjon
Avfallspumper
Ballastpumper
Borehullspumper
Borekakstransportbånd
Brannpumper
Brenselpumper
Cargopumper
Dieselpumper
Doseringspumper
Dreneringspumper
Duplekspumper
Ejektorpumper
Eksenterpumper
Eksenterskruepumper
Flerfasepumper
Fødevannspumper
Gasskompressorer
Gasspumper, flytende
Hydrauliske anlegg
Hydroforpumper
Høytrykkspumper
Høytrykksslanger
Høytrykksvaskere
Kjemikalieinjeksjon
Kjemikaliepumper
Kjølevannspumper
Kloakkpumper
Kompressorer, oljefrie
Kompressorer, øvrige
Kondensatpumper
Lensepumper
Membranpumper
Mengdemålere
Offshorepumper
Offshoreservice og -vedlikehold
Oljepumper
Omrørere
Platevarmevekslere
Propellpumper
Pumper, dampdrevne
Pumper, hydrauliske
Pumper, luftdrevne
Pumper, magnet
Pumper, magnetdrevne
Pumper, rustfrie
Pumper, selvsugende
Pumper, tetningsløse
Pumper, ultrahygieniske
Pumper, øvrige
Pumpeservice
Pumpeutstyr
Sentrifugalpumper
Skipspumper
Skruepumper
Slampumper
Smøreolje
Spillvannspumper
Stempelpumper, hydrauliske
Stempelpumper, øvrige
Stålbearbeiding, rustfritt
Stålbearbeiding, syrefast
Sveisearbeider
Syrepumper
Tannhjulspumper
Undervannsutstyr
Vakuumpumper
Varmevekslere
Væskeringspumper
 

Varemerker


PG-MACS

PG-MACS (Multi Application Cargo Solution) er et lasthåndteringssystem til bruk under dekk for flytende og tørr bulk.

Vis mer

PG-MAPS

PG-MAPS er et kompakt pumpesystem for alle typer væsker. PG-MAPS er et varemerke fra PG Flow Solutions.

Vis mer

PG-SUBMIX

PG Submix er et hydraulisk røreverk fra PG Flow Solutions.

Vis mer

 

Agenturer

Dominator AB(SE)
Feluwa(DE)
Fluid Gmbh(DE)
HMD Kontro (Sundyne)(GB)
Hyde Guardian(US)
ITT Bornemann Pumps GmbH(DE)
ITT Flygt agitatorer(SE)
Kral(AT)
Munch Chemie-Pumpen GmbH(DE)
PG-MACS(NO)
Prominent Orlita(DE)
Ruhrpumpen GmBH(DE)
Seepex GmbH(DE)
Sondex(DK)
Speck Pumpen(DE)
Speck-Triplex pumpen(DE)
Sundyne Sundstrand(FR)
Wepuko Hydraulic GmbH(DE)
Winter pumpen GmbH(DE)
Woma Apparatebau GmbH(DE)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Roy Norum CEO
Øvrig ledelse email Odd Sverre Pedersen VP General Manager: Automation
Nestleder email Tom Arne Reinskou Service & Commissioning Manager
Øvrig ledelse email Tom Erik Svendsen VP Construction
Øvrig ledelse email Mads C. Gjerdrum Executive Vice President General Manager Oil & Gas
Øvrig ledelse email Jan Kristoffersen Executive Vice President General Manager Marine
Økonomi email Øyvind Sætra CFO
Økonomi email Kenneth Norum Contracts & Compliance Manager
Marked email Øyvind Berg Sales Manager Marin
Salg email Øyvind Berg Sales Manager Marin
Salg email Are Hjertvik VP Sales Manager Marine
Salg email Thor Siem Project Manager: Construction
Salg email Mark Tuinman Sales Manager Oil & Gas
Teknisk email Kjetil Vatne Technical Manager
Teknisk email Robert Johansen Technical Resource Manager
Teknisk email Andreas B. Larsen CTO

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!