Pipelife Norge AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Pipelife Norge AS

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av plastrørsystemer.
 

Produkter

Avgrading
Avløpsrør
Avløpsrør, plast
Drensrør
El-installasjonsrør, plast
Kabelbeskyttelsesrør
Kabelkanaler
Kabelmerkingsutstyr
Kloakkrør
Kortrør
Overvannsrør
PEH-rør
Rør, PVC
Rør, halogenfrie
Rør, kjemikalieresistente
Rør, plast
Rør, polyetylen
Rør, polypropylen
Rør- og anleggskonsulenter
Rørfittings
Rørgater
Rørinstallasjoner
Rørrenoveringsutstyr
Rørsystemer, øvrige
VA-konsulenter
VA-systemer, PVC
VVS-konsulenter
Vannledninger
Vannledningsrør
Vannrør
Ventilasjonsrør

 

Varemerker


Isoterm

Isoterm er en leverandør av preisolerte rørsystemer og tilhørende deler for VVS, VA og industrianlegg. Isoterm ble et...

Vis mer

Isovarm

Isovarm er rør fra Isoterm AS med PUR-isolasjon. Røret kan i følge produsenten velges ut fra rørets bruksområde eller...

Vis mer

Mabo

Mabokummene fra Pipelife Norge er stake-/spyle- og inspeksjonskummer for glatte avløpsrør (110 mm - 500 mm).

Vis mer

PRO-kummer

PRO-kummer er kummer fra Pipelife Norge AS. PRO630 er en stake-/spyle- og inspeksjonskum. PRO1000 kan fås som nedstig...

Vis mer

PiLi

PiLi er varemerke for gulvsluk, rørkuttere og luktsperre. Gulvsluket er justerbart, slik at det kan justeres til rikt...

Vis mer

PowerLine

Powerline er ferdigtrekte kabler i k-rør (korrugerte, fleksible plastrør av PVC eller halogenfri plast). Kablene komm...

Vis mer

Pragma

Pragma er et rørsytem fra PipeLife for eksterne avløpsrør.

Vis mer

Quelfire

Quelfire er brannmansjetter som benyttes ved rørgjennomføringer i branncellebegrensende bygningsdeler. De kommer i al...

Vis mer

Quickline

Quickline er et varemerke fra PipeLife for ferdigtrukne kabler i rør. Rørene er fargekodet etter kabelens bruksområde...

Vis mer

Smartline

Smartline er et innendørs avløpsrørsystem fra Pipelife. I følge produsenten er det lagt vekt på design, kvalitet og m...

Vis mer

Stilla

Stilla er et varemerke fra Pipelife for et lyddempende avløpssystem for montering i bygninger.

Vis mer

Stormbox

Stormbox fra Pipelife er et konsept for overvannsmagasiner i grunnen. Produktet brukes til å forhindre oversvømmelser...

Vis mer

 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Kjell J. Larsen Administrerende direktør
Økonomi email Jøran Selander Økonomidirektør
Marked email Trond Skogseth Salgs- og markedsdirektør
Marked email Trond Skogseth Salg og markedsdirektør
Salg email Bjørnar Mogstad Leder salgskontor
Adm./Org./Personal email Svein Gustad HR Sjef
Teknisk email Hans Mogstad Teknisk sjef
Produksjon email Øystein Halle Fabrikksjef Surnadal
Produksjon email Knut Vegar Oddnes fabrikksjef Stathelle
Produksjon email Sigmund Aandstad Produksjon og logistikk direktør
Produksjon email Elling Halseide Fabrikksjef Stathelle
Innkjøp email Nils Inge Aasgård Innkjøpsansvarlig
Innkjøp email Eirin Karlstø Innkjøpsleder
Kvalitet email Geir Atle Kvendset HMS og Kvalitetsjef
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Avdeling Isoterm
Pipelife Norge As Avd Stathelle
Pipelife Norge As Hovedkontor

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!