Belimo Automation Norge As - Ingeniørens Innkjøpsbok

Belimo Automation Norge As

Belimo Automation Norge AS er en komponentleverandør til aktører i bygningsbransjen. Leverer elektriske spjeldmotorer for ventilasjonsanlegg , ventiler og ventilmotorer for varme og kjøleanlegg i tillegg til sensorer.
 

Produkter

Aktuatorer, elektriske
Blandeventiler
Dreiespjeldventiler
Fuktsensorer
Sensorer, øvrige
Temperaturgivere og -sensorer
Ultralydsensorer
Ventiler, motorstyrte
Ventilfjernstyringssystemer
Ventilutstyr

 

Agenturer

Belimo(CH)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Karin M. Jensen Adm. dir.
Økonomi email June Skjeldal øk.ansv.
Marked email Karin M. Jensen Adm. dir.

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!