Spirax Sarco AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Spirax Sarco AS


Spirax Sarco Ltd. er et verdensomspennende konsern som produserer armatur for varmetekniske løsninger, hovedsakelig innen damp- og kondensatsystem. Spirax Sarco har hovedkontor i Cheltenham, England. 

 

 

Spirax Sarco er den ledende leverandør av damp og termiske energiløsninger og tilbyr en utstrakt portefølje av produkter og service til dagens industri. Med vår ingeniørekspertise innenfor faget kan vi hjelpe til med å utnytte damp og termiske prosesser slik at dere møter deres budsjett og tilfredsstiller miljø og lovgivende regelverk. Ta kontakt dersom du trenger hjelp med å:

  • Drifte deres anlegg effektivt og sikkert
  • Opprettholde anlegget til dagens standard og lovverk
  • Utvide eller fornye prosessanlegg
  • Utarbeide prosjekter i tide, og til budsjett
  • Redusere energiforbruk; økt energiinnsparing

Optimalisere ytelse og produktivitet 

Da vil vi kunne hjelpe slik at dere når deres mål.

Varmevekslere

Reguleringsventiler

 

 

 

Kontakt oss på: info@no.spiraxsarco.com eller 67 06 76 80 


 

Produkter

Aktuatorer, elektriske
Aktuatorer, pneumatiske
Armatur, øvrig
Avblåsningsventiler
Dampakkumulatorer
Dampanlegg
Damparmatur
Dampblandebatterier
Dampfuktere
Dampgeneratorer
Dampkjeleanleggsutstyr
Dampkjølere
Dampmåleutstyr
Dampregulatorer
Damptørkere
Dampvarmevekslere
Dampventiler
Elementfiltre
Energimålere
Energimåling
Filtre, øvrige
Fjernvarmevekslere
Fjernvarmeventiler
Flowmålere, flowmetere
Grovfiltre
Industriventiler
Injektorer
Kondensatpumper
Kondenspotter
Kuleventiler
Lekkasjealarmer
Mengdemålere
Mengderegulatorer
Målere, damp
Nivåindikatorer
Nivåmålere for damppanner
Nivåmålere, elektroniske
Nivåregulatorer
Olje i vann detektorer
On-Off Ventiler
Platevarmevekslere
Pumper, dampdrevne
Reduksjonsventiler
Registreringsinstrumenter
Regulatorer, direktvirkende
Reguleringsventiler
Separatorer
Seteventiler
Sikkerhetsventiler
Stengeventiler
Temperaturregulatorer
Tilbakeslagsventiler
Vakuumbrytere
Vannfiltre
Varmegjenvinningsanlegg
Varmevekslere
Varmevekslerrengjøring
Ventiler, syrefaste
Vortex flowmeter
 

Varemerker


 

Agenturer

Vahterus(SF)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Salg email Sigurd Falmår Regionansvarlig Hordaland, Rogaland
Salg email Frank Boge Regionansvarlig Nord-Norge, Agder, Telemark, Vestfold
Salg email Ole Eivind Søberg Hansen Regionansvarlig Oslo, Buskerud, Akershus (Vest)
Salg email Gustav Heramb Servicesjef
Salg email Asbjørn Dahle Regionansvarlig Hedmark, Oppland, Akershus (Øst), Østfold
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Avdeling Spirax Sarco AS

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!