Tyrholm & Farstad As - Ingeniørens Innkjøpsbok
  • Kontaktpersoner
  • Kontorer

Tyrholm & Farstad As (Konsern)

Skipsekspedisjon og spedisjonsforretning, skipsmegling, rederivirksomhet, herunder tegning av aksjer eller på annen måte å gjøre seg interessert i andre foretagender innen bransjen.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 70 11 63 00
  • Besøksadresse: Grimmerg. 5, 6002 Ålesund
  • Postadresse: Postboks 1313 Sentrum, 6001 Ålesund
  • Org.nr: 925349607
  • Send forespørsel