Sgp Armatec As - Ingeniørens Innkjøpsbok

Sgp Armatec As

Leverandør av utstyr til vannbåren varme for fjernvarme og VVS-markedet. Selskapet har agenturer innen fjernvarmerør, varmevekslere, olje- og gasskjeler, biokjeler, ekspansjonssystemer, varmepumper, skorsteiner, m.m.
 

Produkter

Biobrenselkjeler
Brennere
Dampvarmevekslere
Ekspansjonsbelger
Ekspansjonstanker
Elektrokjeler
Elpanner
Fjernvarmeanlegg
Fjernvarmevekslere
Flisforbrenningsanlegg
Forbrenningsanlegg
Fyrkjeler
Gassalarmer og systemer
Gassbrennere
Gassfiltre
Gassforbrenningsanlegg
Gasskjeler
Gassregulatorer
Gassutstyr
Gulvvarmeanlegg, vannbårent
Kjeler, øvrige
Kjelesentraler
Kompensatorer
Kompensatorer, mekaniske
Kulvertrør
Oljebrennere
Oljedyser
Oljeforbrenningsanlegg
Oljekjeler
Platevarmevekslere
Radiatorer
Rørsystemer, prefabrikerte
Rørsystemer, preisolerte
Røykgassmålere
Sentralvarmeanlegg/-utstyr
Sentralvarmekjeler
Sikkerhetsventiler
Skipskjeler, sentralvarme
Skorsteiner
Skorsteiner, stål
Slamutskillere
Slanger, fleksible
Slanger, metall
Slanger, stål
Trykkekspansjonskar
Varmeanlegg, el
Varmeelementer, el-
Varmepumper
Varmevekslere
Varmevekslerrengjøring
 

Agenturer

Akvaterm(FI)
Alfa Laval(SE)
Atmos(CS)
Caleffi(IT)
Cetetherm(SE)
De Dietrich Termique(FR)
Logstor(DK)
Metaloterm(NL)
Reflex(DE)
Steelcon(DK)
Unical(IT)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Jo Helge Gilje dagl. leder
Økonomi email Åse Kari Lien Garnæs øk. ansv.
Marked email Jo Helge Gilje dagl. leder
Salg email Christian Brennum Teknisk sjef
Salg email Øyvind Sønstebø ing.
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Avdeling Sgp Armatec AS Avd Moss
Spg Armatec AS Avd Bergen AS

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!